Từ Điển Tag Cho Dịch Giả

Dưới đây là danh sách các tag trên trang và bản dịch của chúng, bọn mình sẽ cố gắng cập nhật các tag nhanh nhất có thể. Tuyệt đối không tự tag bài, các tag không liệt kê dưới đây hãy giữ nguyên. Nếu bạn cần hỗ trợ, bạn có thể liên hệ nhân viên.


 • admin
 • author - tác-giả
 • book - sách
 • _cc
 • int
 • co-authored - đồng-tác-giả
 • collaboration - hợp-tác
 • collection - tuyển-tập
 • component
 • contest - cuộc-thi
 • entry - tác-phẩm
 • featured - đặc-sắc
 • gallery - bộ-sưu-tập
 • guide - hướng-dẫn
 • hub
 • obsolete - bài-cũ
 • prompt-response
 • template
 • theme
 • workbench - bàn-làm-việc
 • audio - âm-thanh
 • document - tài-liệu
 • epistolary - biên-hợp
 • fable - ngụ-ngôn
 • image - ảnh
 • journal - nhật-ký
 • letter - thư
 • narrative - ngôi-thứ-nhất
 • prose - văn-xuôi
 • report - báo-cáo
 • video
 • verse - thơ
 • book-of-ur - cuốn-sách-của-ur
 • longjourney
 • journal-of-the-walk - nhật-ký-của-lãng-nhân
 • archives - lưu-trữ
 • jailors - cai-ngục
 • bookburners - kẻ-đốt-sách
 • cousin-dan
 • elrich
 • last-light - ánh-sáng-cuối
 • legacy
 • librarians - thủ-thư
 • library - thư-viện
 • madmen - nhóm-kẻ-điên
 • merchants - thương-gia
 • neverwere
 • planasthai
 • ravelwoods
 • rounderpede
 • serpents-hand - xà-thủ
 • unwaking
 • ulak
 • yoren
 • aristocratic - quý-tộc
 • cryptobotanical - dị-mộc
 • cryptozoological - dị-động-thể
 • divine - thần-thánh
 • entity - thực-thể
 • forest - rừng
 • historical - lịch-sử
 • location - địa-điểm
 • military - quân-đội
 • mythological - giả-truyện
 • object - vật-thể
 • otherworldly - thế-giới-khác
 • religion - tôn-giáo
 • ritual - nghi-lễ
 • space - không-gian
 • spirit - linh-hồn
 • tribal - bộ-lạc
 • ways - lối-đi
 • av08 - aa08
 • altplaces05
 • cities04
 • creatures07
 • life-contest
 • hunt2021
 • _alien-invasion
 • _peculiar-purchases
 • relationship03
 • spacewitch02
 • wandercon2021
 • wanderlust01
 • whyandwho06
 • wlc2013
 • ws2019
 • wd2020
 • _nc
 • swedenborg
 • pangur
 • redtooth
 • thorn
 • ilvos
 • bogg
 • kragg
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License