Tham Gia Trang

Trước khi tham gia, vui lòng ghé qua Bến Chỉ!

Chào mừng!

Hãy viết tại hộp dưới giải thích ngắn lý do tại sao bạn muốn tham gia, rồi gửi đơn xin tham gia. Đơn của bạn sẽ sớm được xử lý. Lý do tham gia nào cũng đều được chấp nhận!

Website này có chứa nội dung nhạy cảm. Vui lòng không tham gia khi bạn chưa đủ 15 tuổi.

Bạn cần có tài khoản Wikidot.com và cần đăng nhập để gửi đơn tham gia.

nếu bạn đã có tài khoản Wikidot.com

hoặc

nó đáng lắm và còn miễn phí

Nếu bạn đã gửi đơn nhưng chưa được xử lý sau 48 tiếng, vui lòng gửi PM Wikidot tới StupifPotato. PM của bạn nên ghi rõ rằng bạn đã có gửi đơn tham gia nhưng chưa được xử lý. Và hãy lưu ý rõ là bạn đang gửi đơn tham gia Thư Viện!

Đừng lo lắng, việc làm trên sẽ KHÔNG làm phiền chúng tôi. Việc làm trên cũng giúp chúng tôi thuận tiện thực hiện công việc hơn. Bạn không nhất thiết phải gửi PM cho chúng tôi, tuy vậy, đơn của bạn có thể sẽ không được xử lý sớm!

Nếu bạn có vấn đề tham gia, hoặc StupifPotato không xử lý đơn của bạn trong vài ngày, hãy thử liên hệ một trong số các nhân viên sau:

KirQ

Bạn cũng có thể hỏi trong chat (bấm vào đây).


Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License