Post Diễn Đàn Gần Đây
Từ thư mục:
page 1 of 212next »
Credit bởi MarkNguyenMarkNguyen, 07 Dec 2022 05:31
Credit: bởi DamonGallagherDamonGallagher, 20 Mar 2022 13:30
Credit: bởi DamonGallagherDamonGallagher, 02 Mar 2022 08:22
Credit: bởi DamonGallagherDamonGallagher, 20 Feb 2022 12:36
Credit: bởi DamonGallagherDamonGallagher, 14 Feb 2022 06:02
bởi Nya PieceNya Piece, 06 Feb 2022 03:04
Credit: bởi DamonGallagherDamonGallagher, 31 Jan 2022 08:04

Tác giả: User deleted

Dịch giả: DamonGallagherDamonGallagher

Credit: bởi DamonGallagherDamonGallagher, 24 Jan 2022 03:09
Credit: bởi DamonGallagherDamonGallagher, 09 Jan 2022 01:30

Tác giả: user deleted

Dịch giả: DamonGallagherDamonGallagher

bởi DamonGallagherDamonGallagher, 03 Jan 2022 13:41

Tác giả: BounclBouncl

Dịch giả: DamonGallagherDamonGallagher

Link bài gốc: Your father's son

Credit: bởi DamonGallagherDamonGallagher, 20 Dec 2021 13:30

Tác phẩm

Weather Witch and Her Wind

bởi ProgressMadeProgressMade
được dịch bởi ẨN DANH


Bản dịch dành tặng cho PieceOfNyanPieceOfNyan


Access my Social Media and Products: https://linktr.ee/Potatota

Credit bởi StupifPotatoStupifPotato, 18 Dec 2021 05:00
Credit: bởi DamonGallagherDamonGallagher, 13 Dec 2021 01:24

Thư viện là lãnh địa của loài mèo

Dịch giả: mình =))

Tác giả : BuntonBunton

Link bài gốc: A Series of Cat

Translator's Post bởi PieceOfNyanPieceOfNyan, 12 Dec 2021 06:41
bởi KirQKirQ, 02 Dec 2021 16:11

Tác giả: YellowISlolYellowISlol

Nguyên Gốc: The City of Neverwere

Người dịch: BaDangBaDang

bởi BaDangBaDang, 16 Nov 2021 02:40
Credit bởi Suzu-HitsujiSuzu-Hitsuji, 04 Nov 2021 12:09
Credit bởi Suzu-HitsujiSuzu-Hitsuji, 01 Nov 2021 12:53
Credit: bởi Suzu-HitsujiSuzu-Hitsuji, 28 Oct 2021 03:15

Chúc mừng Thư Viện của Lãnh Khách đã có bản dịch tại Việt Nam! Cảm ơn admin đã góp công mở tạo trang và dịch thuật các truyện/thơ trên The Wanderers' Library. Mình hi vọng sẽ được đọc thêm những câu chuyện mới của các tác giả trong nước và quốc tế. Xin góp ý nho nhỏ là các bạn nên rà soát lại lỗi văn bản trên các bài hướng dẫn bởi nó là gương mặt Thư Viện, sẽ thật xấu hổ nếu có Lãng Khách vô tình tìm ra lỗi và cảm thấy thiếu chuyên nghiệp. Cảm ơn đã duyệt mình làm thành viên ạ!

page 1 of 212next »
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License