Gia Nhập Thư Viện

Kệ Tây Nam 00-MU, liên quan tới Amenenope, người Suýt Vinh Quang Nhất

15.jpg
DEUS EIS HAEC OTIA FECIT
Rộng khắp các thế kỷ của thế giới, nhiều thần thánh cao quý và nữ thần nhẹ hoàng đã thấy trước sự sinh ra của Amenenope người Suýt Vinh Quang Nhất, một Hình Nhân của Sức Mạnh và Trí Khôn với trách nhiệm dẫn dắt vũ trụ tới một kỷ nguyên mới của tri thức và giàu sang. Để biết rõ hơn ngày mà người bước xuống thế, những nhà tiên tri và pháp sư đã nhốt mình trong Thư Viện đúng một năm một ngày. Vào lúc họ rời đi, họ đã cấu được hình dạng nhân hình giống với Amenenope nhất và cố gắng kiếm phá được ngày sinh nhật của Ông cùng với quê quán chuẩn xác khó tả, thậm chí là từng giây và từng xăng-ti-mét.

Thậm chí, các phép toán của họ chuẩn xác đến nỗi họ còn không thèm để tâm đến sự thiếu chuẩn xác nền móng của Vũ trụ cùng toàn bộ vật sống trên đấy. Vào buổi tối mà Amenenope được cho là cha Ông uống hơi quá chén sau khi làm việc, và rồi sau đó không thể tìm được đường về nhà và cầu xin người Vinh Quang Nhất. Nhà tiên tri sau đó đã bị dính vết dơ uy tín trên mình1 và một bức tưởng vô tri trong khi Vũ trụ vô tâm vẫn tiếp tục bước tiếp.
Nhưng kể cả khi ngài ở đó, Ôi Người Suýt Vinh Quang Nhất, ngài vẫn được tưởng nhớ.

1. Chi tiết này có thể là lý do giải thích tại sao Trữ Viên đã loại bỏ phần lớn không gian chứa các chương liên quan đến tiên tri để thế bằng cây cảnh.

Sau khi truy lục Thư Viện, bạn đã quay về với một lượng truyện khá lớn. Không thể tìm thấy thứ bạn gắng kiếm? Xem qua Mục Lục Thư.

bởi (user deleted)
bởi Suzu-Hitsuji
bởi Suzu-Hitsuji
bởi DamonGallagher
bởi StupifPotato
bởi DamonGallagher
bởi BaDang
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License